Gunning Fog Index – dostępność i czytelność tekstu

Gunning Fog Index to narzędzie oceny dostępności (czytelności, łatwości przyswojenia) tekstu. Posługuje się algorytmem oceniającym czytelność na podstawie liczby słów w zdaniu i liczby trudnych słów w relacji do łatwych. Rezultat to liczba lat nauki wymagana do zrozumienia tekstu. Narzędzie szczególnie przydatne przy publikacji materiałów mających być zrozumiałych przez szeroką grupę odbiorców o różnym poziomie wykształcenia, np. teksty w serwisach urzędowych.

Przykładowe narzędzie wyliczające Gunning Fog Index (współczynnik mglistości?) to gunning-fog-index.com.

Niestety istotną wadą tego i podobnych narzędzi jest opieranie się na języku angielskim. Przez co za trudne są uważane słowa mające więcej niż trzy sylaby. Czy więc po prostu powinniśmy więc uznać język polski za trudniejszy od angielskiego?

W tekście „Wskaźnik czytelności tekstu jako pomoc w określaniu stopnia jego trudności” Anna Seretny dowodzi, że współczynnik Gunninga może znaleźć zastosowanie w języku polskim po uznaniu za trudne wyrazów, które składają z czterech i więcej sylab:

Weryfikacji proponowanej zmiany algorytmu dokonano, posługując się tłumaczeniami tych samych fragmentów tekstu. Teksty o różnym charakterze (popularnonaukowe, naukowe, beletrystyczne) miały podobny wskaźnik czytelności w obu językach, przy przyjętym założeniu, że trudne w angielskim są wyrazy trzysylabowe, a w polskim czterosylabowe. I tak np. polski i angielski „Newsweek” mają wskaźnik czytelności około 10, Boże igrzysko w obu wersjach – 14, abstrakty tych samych artykułów naukowych powyżej 18

Sporo na temat „współczynnika mglistości” znaleźć można również w materiale Tekst w Internecie opublikowanym na stronie Polish Open University.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Projektowanie czytelnego tekstu

Co jest ważne przy projektowaniu tekstu czytelnego dla użytkownika? Jak dobrać takie elementy, jak: wielkość fontu, kolor, kontrast, interlinia, układ...

Zamknij