Zmiana CSS w prototypach Axure

Axure RP

W tekście An Axure HTML Prototype Hack Sean Rankin opisuje sposób zmiany reguł CSS w domyślnie generowanych prototypach Axure. Jako przykład podaje zmianę używanej czcionki poprzez użycie <code>@font-face</code>.

Plik który należy zmodyfikować pod Windows znajduje się w katalogu: C:\Program Files\Axure\Axure RP Pro 6\DefaultSettings\Prototype_Files\resources\css\default.css.

Wprowadzone zmiany będą widoczne we wszystkich generowanych prototypach Axure.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Highrise – wzrost konwersji o 37% dzięki testom a/b

W jaki sposób test a/b przeprowadzony przez firmę 37signals w Highrise zapewnił wzrost konwersji o 37%?

Zamknij